Välkommen till Markaryds Frakt!

Markaryds Frakt startade sin åkeriverksamhet 1951 av Gunnar Jönsson.

Bo Gunnarsson som är ägare av Markaryds Frakt idag, övertog företaget av Bo’s far i början av 1990-talet och sedan dess har expanderat åkeriet och verksamhetsområden även inom avfallshantering.

Markaryds Frakts verksamhet är fokuserad på Fjärrtrafik och Linjetrafik medan systerföretag Södra Sunnebo Renhållning verkar och erbjuder tjänster inom återvinning inom avfallshantering.
Markaryds Frakt utför dagligen linjetrafik i regi för Schenker och Södra Sunnebo Lastbilscentral med ett antal bilar mellan sydöstra Småland och Dalarna, i fordonsparken ingår ett 15-tal moderna lastbilar som uppfyller krav på säkerhet och miljömedveten - några utrustade med kyl- och frys aggregerat lämpade för tempererade transporter.

Finns även möjlighet för budbilar och specialfordon; lastväxlare utrustade med truckar och ett antal containers även till uthyrning.

Markaryds Frakt har alltid varit måna om att uppfylla Schenkers målsättning att leverera godset i rätt tid, med rätt information och utan skador!

Systerföretaget Södra Sunnebo Renhållning verkar mer lokalt i södra Småland/norra Skåne inom återvinning dels i samarbete med Sita numera Suez, världsledande inom återvinning och avfallshantering. Men har även möjlighet att erbjuda i egen regi sortering av olika material; wellpapp, pappkartonger, plastkartonger, sorterbart, brännbart, trä och metall.
I ekipaget för Södra Sunnebo Renhållning ingår även liftdumper, Komprimator fordon, hjullastare samt en fliskross.

Markaryds Frakt har endast personal i egen regi med stort fokus på service, kvalité och säkerhet… med mångårig erfarenhet av distribution och transporter.

Vi förstår värdet av tillförlighet & snabbhet

Välkommen att kontakta oss!!